To ensure you receive quality treatment from health care professionals and guarantees that specific rights are honored, we encourage you to speak openly with your health care provider, take part in your treatment choices, and protect your own safety by being well-informed and involved in your care. As a patient at Eastern Visayas Regional Medical Center, you have the following rights:

Hinaot na makatagamtam kamo hin dekalidad nga pagtambal tikang ha mga medikal ug masigurado an mga katungod na matagan hin importansya, guin-aagha namon kamo na makipaghimangraw, pagpartisipar ha iyo pinilian na pinaagi hit pgtambal, ug pagprotektar hit iyo kada tagsa na kaupayan pinaagi hin eksakto nga impormasyon ug pagbulig. Kumo usa nga pasyente ha Eastern Visayas Regional Medical Center, aadi an masunod nga iyo mga katungod.